WIELKI PIĄTEK - JEROZOLIMA

Nazwy, sytuacje i miejsca znane z Pisma Świętego - Wieczernik, Droga Krzyżowa, Getsemani. 
Święta Wielkanocne - Wielki Piątek i Wielka Sobota, Via Dolorosa, Bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie - 
miejsca nierozerwalnie związane z Jezusem, ukrzyzowaniem, złożeniem do grobu - co roku miliony wiernych
przyjeżdża do Jerozolimy, by zobaczyć miesca, po których ponad dwa tysiące lat temu chodzi Jezus Chrystus.

Koncert Muzyki Wielkopostnej - retransmisja stereo

Koncert Muzyki Wielkopostnej odbył  się 9 kwietnia 2014 roku w Forum Synagoga. W programie kompozycje m.in.  Arcangelo Corelli, Antonio Vivaldiego. Przedstawiamy godzinną retransmisję tego niecodziennego wydarzenia.  Dla podkreślenia atmosfery Wielkiego Tygodnia przygotowaliśmy nagranie w podwyższonej jakości dźwięku a dla wymagających także w jakości HD.

Droga Krzyżowa środowisk twórczych

W piątek 11 kwietnia 2014 roku  o godzinie 19.15 ulicami miasta - od Konkatedry do Kościoła św. Antoniego  -  przejdzie Droga Krzyżowa. Natomiast w sobotę 12 kwietnia 2014 roku o godzinie 19.15 na ostrowskim rynku odbędzie się Misterium Męki Pańskiej. W Niedzielę Palmową, 13 kwietnia 2014 roku o godzinie 20.30  Proboszcz konkatedry ks. prałat Tomasz Ilski i ostrowskie środowiska twórcze zapraszają na Mszę Świętą i Drogę krzyżową.

Najpopularniejsze video