Zagrali na największym bębnie świata

Ma 10 metrów średnicy - tak wygląda największy bęben świata,który stanął w pierwszym dniu majostaszków przed Urzędem Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.  Bęben powstał z okazji 675 rocznicy powstania Ostródy. Zagrał także  w filmie "Ogniem i mieczem" Jerzego Hoffmana. Mimo deszczowej pogody amatorów gry na bębnie nie zabrakło, równocześnie na tym instrumencie zagrało ponad 100 osób.

Ostrowski marsz w obronie Telewizji Trwam

Ulicami  Ostrowa Wielkopolskiego przeszedł 11 maja 2013r. marsz zorganizowany pod hasłem „Ostrów Polska, wolne media, TV Trwam” w obronie Telewizji Trwam. Podobne marszezorganizowane zostały wczoraj także w Wąbrzeźnie  i Bydgoszczy. 

Ostrów Wielkopolski włączył się w obchody DNIA EUROPY

Ostrów Wielkopolski włączył się w obchody DNIA EUROPY. Stary kontynent świętuje 9 maja i  z tej okazji w Ostrowskim Centrum Kultury odbył się pokaz filmu pt. „Nazywam się Li” oraz dyskusja pod hasłem „ Obywatel. Europejczyk. Emigrować. Zostać. Wracać”. Wzięli w niej udział przede wszystkim młodzi ludzie z Ostrowa i okolic oraz obcokrajowcy, którzy na co dzień, z własnego wyboru, mieszkają w Ostrowie lub okolicy.

30 osób niepełnosprawnych otrzymało komputery

Teraz już oficjalnie i na dobre w Ostrowie ruszył program Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego i Powiatu Ostrowskiego” 30 osób niepełnosprawnych, którzy w ramach projektu otrzymali sprzęt komputerowy i oprogramowanie dostosowane do konkretnych schorzeń zakończyło szkolenia i oficjalnie otrzymało sprzęt. 


Wkrótce SPA na Piaskach

Dawna "Zielona Laguna" nad zalewem Piaski Szczygliczka w Ostrowie zmieni swój wygląd... trochę później niż zakładano. Prace miały ruszyć w tym roku, ale okazało się, że ośrodek leży na terenie leśnym i by mogły zajść zmiany- trzeba go "odlesić". W dokumentach. Te od kilku miesięcy czekają na decyzje lasów państwowych.

Zabytkowe rowery na wystawie

Kilkanaście zabytkowych rowerów można oglądać na wystawie "Rowery wyprodukowane w Wielkopolsce do roku 1939" w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Wystawione rowery wyprodukowane były m.in. w Ostrowie Wielkopolskim. Wystawę można zwiedzać do 17 maja 2013 roku.

Zapisz elektronicznie dziecko do przedszkola

Przez cały luty  potrwa elektroniczny nabór do ostrowskich przedszkoli. W ramach rekrutacji przyjmowane będą dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci młodsze będzie można zapisać podczas rekrutacji uzupełniającej, która uruchomiona zostanie 8 kwietnia 2014 r.

Wszystkie dzieci w wieku 5 lat oraz dzieci w wieku 6 lat urodzone pomiędzy miesiącami lipiec - grudzień, mogą realizować obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziałach zerowych zlokalizowanych w szkołach podstawowych. Istnieje również możliwość zapisania dziecka 6 letniego urodzonego pomiędzy miesiącami lipiec - grudzień do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

- Rodzice, którzy już mają dzieci w przedszkolu mogą zadeklarować czy nadal chcą, by ich dzieci do przedszkoli uczęszczały. Rodzice deklarują także  czas pobytu dziecka w przedszkolu. Z  informacji pozyskanych  z Wydziału Oświaty wynika,  że rodzice zainteresowani są dłuższym pobytem dziecka w przedszkolu. Do przedszkoli przyjmowane są także dzieci, które dopiero zaczynają edukację przedszkolną - wyjaśnia Marlena Maląg Zastępca Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego.

W Ostrowie  Wielkopolskim jest 14 przedszkoli samorządowych. Przygotowano w nich 550 nowych miejsc.  Przyjmowane będą przede  wszystkim cztero i trzylatki.

W przedszkolach niepublicznych, czyli w tych, dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, jest dodatkowo 400 wolnych  miejsc.   W klasach zerowych przy szkołach – 125.

Pierwszeństwo przy naborze mają dzieci zameldowane na terenie Ostrowa Wielkopolskiego  z rodzin wielodzietnych i  rodzice samotnie wychowujący dzieci.

- Dyrektorzy będą mogli weryfikować oświadczenia złożone przez rodziców. Jeżeli rodzic pracuje, dziecko jest niepełnosprawne lub jeśli np. dziecko jest z  rodziny wielodzietnej -  czyli w przypadku gdy mowa o kryteriach, które umożliwiają pierwszeństwo przy naborze - będzie możliwość weryfikacji, której wcześniej nie było.  Ustawodawca określił także dokładnie kto jest osobą samotnie wychowującą dziecko.  To osoby z prawomocnie orzeczonym rozwodem, w separacji - i  tutaj trzeba będzie pokazać stosowne dokumenty - dodaje M. Maląg.

W trakcie wypełniania wniosku prosimy o wybranie preferowanej placówki oraz dwóch alternatywnych. Wydrukowany i podpisany wniosek należy zanieść tylko do placówki - pierwszego wyboru.

Kryteria naboru dzieci, zostały określone zgodnie z:

Ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. z dnia 3 stycznia 2014 r.)

W celu potwierdzenia kryteriów, razem z wnioskiem do przedszkola należy dostarczyć wypełnione oświadczenie (do pobrania na głównej stronie).

(Przyniesienie oświadczenia jest dobrowolne, jednak jego brak skutkować będzie wyłączeniem z wniosku kryteriów o których mowa w oświadczeniu.)

Harmonogram rekrutacji:

31.01.2014 r. - otwarcie elektronicznego systemu naboru.

28.02.2014 r. - zamknięcie elektronicznego systemu naboru.

20.03.2014 r. - koniec prac Komisji Rekrutacyjnych.

21.03.2014 r. - ogłoszenie wyników rekrutacji.

07.04.2014 r. - ostateczny termin podpisania umowy przez rodziców.

08.04.2014 r. - otwarcie rekrutacji uzupełniającej

Linki do stron z elektronicznym formularzem:

https://przedszkola-ostrow-wielkopolski.nabory.pl/
https://sp-ostrow-wielkopolski.nabory.pl/

https://gimnazja-ostrow-wielkopolski.nabory.pl/

MajOSTaszki już w najbliższy weekend

Ostrów znów będzie świętować. I to bardzo. 11 i 12 maja w Parku Miejskim odbędą się tradycyjne Majostaszki. To czas uciechy i dla ciała i dla ducha. Nie zabraknie występów artystycznych, pokazów i koncertów. Gwiazdą będzie bardzo ostrowski BIG CYC, którym razem z miastem świętuje 25 lecie grania.

Ostrów Wielkopolski najmilszym miastem w Polsce?

Ostrów Wielkopolski najmilszym miastem w Polsce? Decydują sami mieszkańcy i internauci, którzy biorą udział w konkursie pod hasłem „Milka. Moje Miasto się przytula. Konkurs trwa już kilka tygodniu, Ostrów przez krótki czas prowadził, był tuż za podium, w środę na 3 miejscu !!!
JESTEŚMY LIDEREM W PLEBISCYCIE MILKI. WALCZYMY DO KOŃCA !!!
I tu trzeba wielkiej INTERNETOWEJ MOBILIZACJI aby utrzymać ten wynik!  PIERWSZA CZWÓRKA WALCZY GŁOS W GŁOS 

Najpopularniejsze video